Pohanské svátky

OSTARA – jarní rovnodennost

Jarní rovnodennost – prastarý pohanský svátek Ostara.

Ostara[pozn. 1] či Eostre[pozn. 2] je germánská bohyně jara. Z jména této bohyně vychází anglické Easter a německé Ostern, oboje ve významu „Velikonoce“.[1]

Ostara typově odpovídá dalším indoevropským bohyním úsvitu, které byly také spojeny s oslavami jara.[2]


Z jmen Ostara a Ēostre byl rekonstruován pragermánský tvar *Austrǭ vycházející z praindoevropského *h₂éwsōs „úsvit, bohyně úsvitu“. Tato jména odpovídají sanskrtskému Ušasstarořeckému Éóslatinskému Aurora a litevskému Aušra.[3][4]

Anglosaský učenec Beda Ctihodný ve svém díle De temporum ratione „Počítání času“ z 8. století v patnácté kapitole zmiňuje dobová jména měsíců, včetně měsíce Ēosturmōnaþ, který byl zasvěcen bohyni jménem Eostre. Ôstarmânôth a Ôst(a)rûn je znám také ze starohornoněmeckých zdrojů.[5]

Svátek pod tímto jménem je dnes slaven wiccany a v některých tradicích germánského novopohanství. Ve Wicce je Ostara je jedním z osmi sabatů Kola roku spadajícím na jarní rovnodennost a je chápána jako oslava probuzení přírody a Bohyně.[6]

Fotografie: Pexels, Pixabay, Unsplash

Článek: Wikipedia